ИЗВОЗ

21.6 МИЛИЈАРДИ ЕВРА

УВОЗ

28.6 МИЛИЈАРДИ ЕВРА

75,6%

ПОКРИВЕНОСТ УВОЗА ИЗВОЗОМ

2021

ГОДИНА

Сарадња са пословном заједницом

Представници пословне заједнице могу преко удружења која их представљају у раду стручних радних група или директно путем електронске поште на nktot@mtt.gov.rs доставити материјале за седницу Националног координационог тела за олакшање трговине.

Заинтересовани чланови пословне заједнице могу, преко стручних радних група, присуствовати и састанцима Националног координационог тела за олакшање трговине, када се расправља о темама из њиховог делокруга, или разматрају питања која су била предмет рада стручне радне групе у којој пословна заједница има учешће.

Форма за подношење предлога и иницијатива