ИЗВОЗ

27.6 МИЛИЈАРДИ ЕВРА

УВОЗ

39.1 МИЛИЈАРДИ ЕВРА

70,8%

ПОКРИВЕНОСТ УВОЗА ИЗВОЗОМ

2022

ГОДИНА

Сарадња са пословном заједницом

Представници пословне заједнице могу преко удружења која их представљају у раду стручних радних група или директно путем електронске поште на nktot@mtt.gov.rs доставити материјале за седницу Националног координационог тела за олакшање трговине.

Заинтересовани чланови пословне заједнице могу, преко стручних радних група, присуствовати и састанцима Националног координационог тела за олакшање трговине, када се расправља о темама из њиховог делокруга, или разматрају питања која су била предмет рада стручне радне групе у којој пословна заједница има учешће.

Форма за подношење предлога и иницијатива