Национално координационо тело за олакшање трговине подноси Влади редовни годишњи извештај o свом раду нajкaсниje до 31. марта текуће године за претходну годину и, по потреби, ванредне извeштaje.

Годишњи извештај о раду НКТОТ за 2017. годину
Годишњи извештај о раду НКТОТ за 2018. годину
Годишњи извештај о раду НКТОТ за 2019. годину
Годишњи извештај о раду НКТОТ за 2020. годину
Годишњи извештај о раду НКТОТ за 2021. годину
Годишњи извештај о раду НКТОТ за 2022. годину