Међународна сарадња
ЦЕФТА Додатни протокол 5

Додатни протокол 5 је прилог Споразуму ЦЕФТА, којим се ближе одређује скуп правила за примену члана 14.4, чланова 12 и 13 ЦЕФТА Споразума. Додатни протокол 5 је регионални оквир за стране уговорнице ЦЕФТА, који има за циљ примену система за анализу ризика од стране свих органа на граници путем електронске размене података и јачање транспарентности у опсегу ширем од основних стандарда СТО. Постоје три главна, међусобно повезана, стуба Додатног протокола 5:

  • Електронска размена података (регионална и билатерална размена података између царинских органа у оквиру (СЕЕД и СЕЕД +); регионална и билатерална размена података између других органа који спроводе контроле на граници (СЕЕД + и ТРАЦЕС); размена података на националном нивоу између царине и других органа који спроводе контроле на граници;
  • Унапређење система за анализу ризика на основу електронске размене података, креирање регионалних профила ризика и олакшање трговине за профиле са ниским ризиком;
  • Међусобно признавање докумената.

Додатним протоколом 5 предвиђене су и друге могућности за олакшање регионалне трговине, са посебним акцентом на доступност информација и унапређење транспарентности, као и на мере из категорије А из процене усаглашености са Споразумом о олакшању трговине СТО страна уговорница ЦЕФТА.

Додатни протокол 5 ЦЕФТА
ЕФТА

Током септембра 2018. године ратификован је закон којим се иновира Споразум о слободној трговини са земљама ЕФТА, чиме су одредбе овог споразума у делу који се односи на олакшавање трговине усклађене са правилима и захтевима Споразума о олакшању трговине Светске трговинске организације, а сходно одлуци Мешовитог комитета држава ЕФТА и Републике Србије.