У оквиру рада Националног координационог тела за олакшање трговине, најзначајније активности и иницијативе за олакшање трговине односе се на:

  • Рад на успостављању националног јединственог шалтера,
  • Убрзање протока робе на граничним прелазима,
  • Информатичко повезивање институција задужених за спровођење спољнотрговинског промета,
  • Скраћење времена трајања увозних процедура за пољопривредне и прехрамбене производе,
  • Проширење механизма „Зелени коридори“ на граничне прелазе са ЕУ за лекове и медицинску опрему
  • Спровођење програма усаглашавања и међусобног признавања докумената, и осталих иницијатива за олакшање трговине за пољопривредне и прехрамбене производе, предвиђених:
  • Додатним протоколом 5 Споразума ЦЕФТА 2006
  • Меморандумом о разумевању о сарадњи на олакшању увоза, извоза и кретања робе на Западном Балкану закљученим између Републике Србије, Републике Северне Македоније и Републике Албаније
  • Иницијативом „Отворени Балкан“.

Детаљан преглед свих активности на којима се ради о оквиру овог Тела, може се пронаћи на делу странице који се односи на Стручне радне групе.