Циљ процене је да се утврди ниво усаглашености домаћих прописа и праксе у односу на Споразум о олакшању трговине, као и да се дефинишу потребе за техничком подршком за имплементацију појединих мера и идентификују приоритетне области за даље усаглашавање.  Израђена документација је основа за припрему нотификација према Светској трговинској организацији, и основа за могућност да се искористе предности посебних одредби овог Споразума које се односе на земље у развоју. Ове посебне одредбе омогућавају дуже рокове предвиђене за спровођење споразума, приступ техничкој помоћи, као и подршку изградњи капацитета сходно процењеним потребама државе.

Категоризација мера
A67
B19
C14
Ниво усаглашености
Потпуно усаглашено53
У великој мери усаглашено28
Делимично усаглашено17
Неусаглашено3
Време потребно за имплементацију
Одмах применљиво67
< 1 год.0
>=1 год. < 3 год.6
>=3 год. < 5 год.14
>=5 год. < 10 год.15
> 10 год.0
Потребна врста подршке
Измена прописа10
Измена процедура17
Институционални оквир7
Људски ресурси и обука21
ИКТ24
Инфраструктура и опрема14
Остало7
Споразум о олакшању трговине

Методологија и званична документа Светске трговинске организације за спровођење процене усаглашености са Споразумом о олакшању трговине, које је и Република Србија користила доступна су на страници TFA Facility. Споразум о олакшању трговине Светске трговинске организације преузмите у наставку.

Преузмите документ