Нови напредак Србије у области олакшања трговине, према УН прегледу

Нови напредак Србије у области олакшања трговине, према УН прегледу

Према четвртом УН глобалном прегледу о дигиталном и одрживом олакшању трговине за 2021. годину (Fourth UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation), Србија је поново, у односу на претходно извештавање, остварила значајан напредак у овој области.

Наиме, овогодишња оцена испуњености мера за олакшање трговине за нашу државу износи 72.04%, што представља наставак позитивног тренда, имајући у виду резултате за претходни период: 61.29% за 2019. годину, док су резултати за 2015. и 2017. годину износили 36.56% и 38.71%.

Глобални УН преглед заједнички спроводи пет регионалних комисија УН у сарадњи са све већим бројем глобалних и регионалних партнера и резултати се објављују на сваке две године, почев од 2015. године. Обухвата приказ 143 економије широм света и то кроз анализу примене 58 мера које се односе на имплементацију одредби Споразума о олакшању трговине Светске трговинске организације (СТО).