Објављен Јединствени списак такси и накнада у вези са увозом и извозом

Објављен Јединствени списак такси и накнада у вези са увозом и извозом

Према члану 7.4. ЦЕФТА Додатног протокола 5, свака ЦЕФТА страна је у обавези да изради Јединствени списак такси и накнада у вези са увозом и извозом, на свом и енглеском језику, где ће на једном месту бити компилиран списак свих такси и накнада, правни основ, износ, надлежни орган, као и информације о томе када и како се врши плаћање.

У складу са наведеном обавезом, наша администрација је сачинила Јединствену листу и посредством секретаријата Националног координационог тела за олакшање трговине (НКТОТ), листу упутила секретаријату ЦЕФТА.

Јединствени списак такси и накнада у вези са увозом и извозом је доступан и на сајту НКТОТ.

Списак такси и накнада/List of fees and charges