Одржан регионални састанак Националних комитета за олакшање трговине

Одржан регионални састанак Националних комитета за олакшање трговине

Регионални састанак Националних комитета за олакшање трговине (НКТОТ) у оквиру ЦЕФТА организован је од стране Светске банке и УСАИД пројекта за регионални економски раст у Бечу, 6. и 7. новембра 2018. године. Састанку су присуствовали представници свих ЦЕФТА страна и том приликом представили рад својих НКТОТ. Такође, представници ЦЕФТА секретаријата, Светске трговинске организације, Светске Банке, УСАИД, Европске комисије и Шведског одбора за трговину су одржали презентације и учествовали у дискусији.

Представници НКТОТ из свих седам ЦЕФТА страна припремили су презентације у којима су приказали структуру и процедуре својих комитета. Иако има различитих приступа у погледу организације, заједничко свим комитетима јесте фокусирање на унапређење разумевања и дијалога између приватног сектора и државних институција које су укључене у процес међународне трговине. Наглашена је потреба сваког НКТОТ и стручних радних група да имају практичан приступ како би изградили репутацију за решавање проблема који се јављају у прекограничној трговини. На тај начин комитети граде дугорочни кредибилитет према пословној заједници. Препозната је потреба развијања дијалога између самих комитета, како билатерално, тако и на регионалном нивоу.

Председавајући стручним радним групама Националног координационог тела за олакшање трговине у Републици Србији Татјана Динкић и Снежана Карановић, су представиле најважније информације о функционисању НКТОТ у Србији, са посебним освртом на формирање стручних радних група, акционим планова за сваку од њих и учешћа приватног сектора у формуласању и спровођењу акционих планова. Такође, наведени су позитивни примери елиминације нецаринских баријера у трговини са Босном и Херцеговином и Македонијом.

Као пример позитивних ефеката билатералне сарадње, представници Србије и Македоније су изразили очекивање да ће први заједнички гранични прелаз за путнике и робу постати оперативан у наредној години.

Састанак је завршен кратким прегледом тема о којима се дискутовало и о томе који су наредни кораци, стављајући нагласак на потребу наставка развоја и ефикасности НКТОТ, као кључном механизму за дијалог између државног и пословног сектора на националном, као и регионалном нивоу. Посебно је наглашена потреба да се обезбеди адекватна политичка подршка и потребни ресурси за НКТОТ, као телу кроз чије ће се  функционисање најефикасније осигурати спровођење међународних обавеза из Додатног протокола 5 ЦЕФТА, Споразума о олакшању трговине СТО и усклађивања са правилима ЕУ.