Пословни семинар са Управом царина – стицање статуса овлашћеног привредног субјекта (ОПС)

Пословни семинар са Управом царина – стицање статуса овлашћеног привредног субјекта (ОПС)

На пословном семинару са Управом царина, одржаном у организацији USAID REG Пројекта и AmCham-а, представници пословне заједнице имали су прилику да се упознају са делокругом рада Националног координационог тела за олакшање трговине, као и процедуром за стицање статуса Овлашћеног привредног субјекта (ОПС).

На иницијативу пословне заједнице, Национално координационо тело за олакшање трговине је основано у циљу заједничког решавања проблема у процесу спољнотрговинског пословања јавног и приватног сектора. Татјана Динкић, из секретаријата Националног координационог тела за олакшање трговине, истакла је да је самим оснивањем овог тела олакшана међународна трговина, испуњавање међународних обавеза, као и координација осталих министарстава и организација које учествују у овом процесу. Татјана је нагласила да ће рад овог тела бити проактиван и заснован на акционим плановима и раду стручних група. Ради ефикаснијег функционисања, у оквиру Националног координационог тела за олакшање трговине основане су четири радне групе.

Снежана Карановић, помоћница директора Сектора за царинске послове, из Управе царина, истакла је да је основни циљ увођења статуса Овлашћеног привредног субјекта унапређење царинских процедура, како би пословна заједница пословала ефикасније и са мањим трошковима.

Владимир Илић, самостални саветник у Одсеку за поједностављење царинске процедуре Управе царина, детаљније је појаснио процедуру стицања статуса Овлашћеног привредног субјекта(ОПС), као и погодности које овај статус доноси. Овлашћени привредни субјекат мора добити одобрење националне царинске администрације, чиме се препознаје као поуздан партнер, јер испуњава специфичне критеријуме.