Представљена Студија о регулаторним и процедуралним препрекама у трговини Србије

Представљена Студија о регулаторним и процедуралним препрекама у трговини Србије

Седница UNECE Комитета за трговинске капацитете и стандарде на којој је званично представљена Студија о регулаторним и процедуралним препрекама у трговини Србије одржана је 21. и 22. јуна 2021. године путем видео конференције.

Ова студија идентификује регулаторне и процедуралне баријере у трговини, на самој граници, али и након уласка робе, с циљем да подржи напоре Владе да се повећа допринос трговине економском расту и постизању циљева одрживог развоја до 2030. године. Препреке су идентификоване помоћу UNECE методологије оцењивања, засноване на истраживању, која покрива подручја олакшавања трговине и транспорта, као и инфраструктуру квалитета (стандардизација, технички прописи, акредитација, оцена усаглашености, тржишни надзор и метрологија).

На састанку су представници UNECE секретаријата представили методологију израде Студије, као и најзначајније препоруке и закључке. Представници Србије, Стеван Никчевић, државни секретар у МТТТ и председавајући НКТОТ, као и Душко Маринковић, заменик директора Управе царине и Зоран Бакић, представник Министарства привреде и председавајући стручне радне групе за  техничке баријере и мере са једнаким дејством у трговини у оквиру НКТОТ, поделили су ставове наше администрације, осврнули се на препоруке из Студије и представили планове за унапређење политике олакшања трговине у Србији.

Комплетна студија на енглеском језику може се пронаћи на следећем линку.